Uczniowie klasy pierwszej rozpoczynają udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program to transgraniczna inicjatywa, w której bierze udział 5 gmin z Polski i Niemiec. Działania w projekcie dążą do wzbudzenia w dzieciach motywacji do zdrowego trybu życia oraz udzielania im wsparcia na drodze do tego celu.


Nowy plac zabaw

Miło mi poinformować, że w dniu 5.maja 2020r. został odebrany i przekazany do użytku uczniom SP9 KOLOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW. Na razie cieszy nasze oczy. Czekamy na bezpieczny czas, by się na nim bawić.


MŁODZI KUCHARZE z IIIa

W ramach programu ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH uczniowie klasy IIIa w nowo wyposażonej kuchni przygotowywali soki owocowe i upiekli ciasteczka owsiane.


Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

ZDZG współrealizowany z Europejska Akademia Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii (ESAB) z siedzibą w Poczdamie, jest to projekt interwencyjny mający na celu wsparcie aktywnego stylu życia dzieci w wieku szkolnym, zmniejszenia nadwagi wśród uczniów, zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, wyrobienie u uczniów nawyków poprawnego (prawidłowego, racjonalnego) żywienia. W naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 w zajęciach uczestniczy 16 dzieci z klasy 2 a. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. W dni w których nie ma zajęć z wychowania fizycznego. Dzięki temu uczniowie mają 5 razy w tygodniu zajęcia ruchowe. Dzieci uczestniczyły w testach zdolności motorycznych. Wyniki tych testów przekazano rodzicom. Na zajęciach oprócz ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne, omawiane są zagadnienia racjonalnego odżywiania się.


Kolejne testy sprawnościowe

W dniu 11 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się kolejne testy sprawnościowe dla naszych pierwszaków w ramach projektu "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Dzieci w II semestrze realizowały 5 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, a teraz nadszedł czas sprawdzenia dotychczasowych efektów.


Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach - wznowienie zajęć

Po przerwie związanej z wybuchem pandemii uczniowie obecnej klasy 4, wznowili udział w zajęciach programu Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach w roku szkolnym 2020/2021.


Na zakończenie udziału w projekcie Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

W naszej szkole odbyły się kolejne testy sprawności uczniów biorących w nich udział. Uczniowie wykonywali te same próby, jakie wykonywali na początku programu. Wyniki tych testów zostały przekazane do prowadzących cały program instytucji. Miejmy nadzieję iż w wyniku przeprowadzonych badań dzieci będą mogły w przyszłości uczestniczyć w dodatkowych zajęciach ruchowych i zajęciach związanych ze zdrowym stylem życia. 


PODSUMOWANIE

[ DOKUMENTACJA ]