Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 1 września 2021 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 23 - 31 grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - ferie zimowe
 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 24 maja - 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 24 czerwca 2022 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w SP nr 9 w Kołobrzegu:

 • 15 października 2021 r.
 • 2 listopada 2021 r.
 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 24 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty z j. polskiego)
 • 25 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty z matematyki)
 • 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego)