INFORMACJE

14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

świetlica pracuje w godz.: 6:30 – 16:30

 plan lekcji – I semestr 2019/2020


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg

tel./fax 94 35 43 139

działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 położonym w Kołobrzegu  przy ul. Lwowskiej 7”

zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

przedmiar robót

Informacja o wyborze Oferenta na remont pokrycia dachowego na budynku szkoły.
Na w/w zadanie wpłynęły 3 oferty:
1. Metal-Tech ul. Kołobrzeska 18, 78-100 Kołobrzeg
2. Firma Dekarsko-Blacharska Jar-Dach ul.Unii Lubelskiej 32/1, 78-100 Kołobrzeg
3. Omega T.Szulerecki ul. Kujawska 5B/2, 78-100 Kołobrzeg
W wyniku analizy ofert wytypowano ofertę nr 2- Firma Dekarsko-Blacharska Jar-Dach ul.Unii Lubelskiej 32/1, 78-100 Kołobrzeg

UWAGA!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

,,Pełna miska dla schroniska’’

 Trwa  zbiórka darów dla zwierząt. Do placówki można przynosić niepotrzebne koce, ręczniki, szczotki, smycze, obroże, kuwety, miski, a także karmę suchą czy w puszkach dla kotów i psów.

Wszelkie dary można dostarczać do oddziału przedszkolnego ,,BIEDRONECZKI’’

do 23.10.2019 r.

Za okazaną pomoc dla bezdomnych psów i kotów serdecznie dziękujemy


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady PAŹDZIERNIK

W  DNIACH  OD  01.10.2019  DO  05.10.2019  POBIERANA  BĘDZIE  OPŁATA ZA  OBIADY  ZA  MIESIĄC PAŹDZIERNIK

             OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

  mBank        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który    wnoszona jest wpłata.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  9,00  zł

Opłata  za  PAŹDZIERNIK  wynosi

 9.00 x 23 dni = 207,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05.10.19.  

            W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

            600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

galeria

KONKURS „WODA TO SKARB”

Nasze uczennice: Lena Jaworska, Lena Wilczyńska, Jana Lewczuk wzięły udział w miejskim konkursie: „Woda to skarb”
JANA LEWCZUK została jego laureatką!!!

więcej

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

10 października z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego we wszystkich klasach w szkole odbyły się pogadanki z psychologiem szkolnym Aleksandrą Antczak.

Uczniowie klas młodszych zastanawiali się w jaki sposób zachować „zdrową głowę” i poradzić sobie ze smutkiem.
Starsi uczniowie rozmawiali z Panią psycholog na temat depresji, jej objawów oraz sposobów zapobiegania.
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Panie pedagog D. Konert, D. Szostak oraz Pani psycholog A. Antczak organizują konkurs plastyczny pt „Jak być szczęśliwym”. Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału. Prace należy dostarczyć do gabinetu psychologa (101A) lub pedagoga (219) do wtorku 15.10.2019r. Format i technika prac dowolna.
Wyróżnione prace konkursowe zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.

więcej

 

EUROPEJSKIE DNI JĘZYKÓW OBCYCH

26 września obchodziliśmy w naszej szkole „Europejskie Dni Języków Obcych”.

Uczniowie klasy 7 i 8 opracowali w języku niemieckim i angielskim słówka dotyczące poszczególnych pomieszczeń w naszej szkole. Następnie przykleili kolorowe karteczki z opisem na pierwszym i drugim piętrze  ,tak aby każdy uczeń mógł je odczytać w  ramach powtórzenia bądź wzbogacić swoją wiedzę o kolejne nowe słownictwo. Młodsi uczniowie klas 4,5a i 5b  przygotowali na te okazję flagi państw europejskich ,które zostały zawieszone na holu naszej szkoły ale także przetłumaczyli swoje plany lekcji na język niemiecki i angielski .Na pierwszym piętrze można było przeczytać ciekawostki dotyczące języków obcych jak również spróbować  odczytać najdłuższe  słowa  w języku niemieckim. Na parterze uczniowie zawiesili plakat z pytaniem: ”Dlaczego warto uczyć się języków  obcych?” który mogli uzupełnić pisemnie swoimi argumentami. W czasie lekcji klasy 4a,5a,5b i 6a  miały okazje obejrzeć film pt. ”Aschenputel” w wersji niemieckiej z polskim lektorem a klasy 7 i 8 obejrzały film w języku niemieckim pt.” Die Wolke ”.

więcej

 

KĄCIK PRAWNY

„Kącik Prawny”- to miejsce, w którym będą podawane informacje z zakresu edukacji prawnej. Pomysł powstał po spotkaniu przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rodziców naszej szkoły z Sędziną Anną Marią Wesołowską. Tematyka zagadnień będzie ulegała zmianie, aby informować o niebezpieczeństwach jakie czyhają na dzieci we współczesnym świecie. W miejscu dla każdego dostępnym, czyli w głównym holu szkoły, na parterze  znajduje się tzw. skrzynka korczakowska. Zgodnie z myślą Janusza Korczaka- „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”- skrzynka staje się miejscem o wyjątkowym przesłaniu i znaczeniu. Uczniowie mogą do niej wrzucać karteczki ze swoimi problemami, z myślami, które czasem ciężko wypowiedzieć. Kłopoty dzieci na pewno będą potraktowane z wielkim szacunkiem i w miarę możliwości sprawnie rozwiązywane.
Odwiedzających naszą szkołę zapraszamy do lektury!

więcej