INFORMACJE

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2020/2021

 plan lekcji – ważny od 7 stycznia 2020


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Informacja dla rodziców – ważne!

Informujemy, że w związku z dużymi zaległościami z opłatami za obiady w  miesiącu GRUDZIEŃ od 07.01.2020 (wtorek) obiady będą wydawane tylko tym dzieciom, które mają uregulowaną płatność za ten miesiąc (w przypadku wpłaty na konto prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty).

Płatności można dokonać osobiście lub przelewem na konto:

  mBank:        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

Opłata  za  STYCZEŃ wynosi

9.00 x 19 dni = 171,00zł

      UWAGA! Opłata za miesiąc styczeń została przesunięta do      15.01.20

Proszę o przestrzeganie terminu płatności

Wszelkich informacji co do płatności udzielamy pod numerem telefonu

600 051 000. W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS     pod  numer 600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

MŁODZI KUCHARZE z IIIa

W ramach programu ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH uczniowie klasy IIIa w nowo wyposażonej kuchni przygotowywali soki owocowe i upiekli ciasteczka owsiane.

więcej

 

„POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH”

21 stycznia odbyło się wprowadzające spotkanie dotyczące  udziału naszej szkoły w Wojewódzki m Programie  Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych  w tym nowych narkotyków  pt: „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Celem programu jest zapobieganie używania narkotyków, (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży.
W programie biorą  udział uczniowie z klas V, VI, VII, warsztaty zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli Sanepidu oraz funkcjonariusza  Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu.  Podsumowaniem warsztatów będzie napisanie quizu przez uczniów. Trzy osoby które napiszą go najlepiej będą reprezentowały naszą szkołę w Konkursie Wojewódzkim.

więcej

 

PROJEKT ERASMUS+ ,,SCHOOLS CHALLENGE FOR FORENSIC SCIENCE”

W dniach 14-17 stycznia 2020r.nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 uczestniczyli w spotkaniu w miejscowości Teror na Gran Canarii inaugurującym projekt Erasmus+ ,,Schools challenge for forensic science”. Podczas wizyty partnerzy projektu z Macedonii, Hiszpanii, Portugalii,Włoch i Polski dopracowali szczegółowe plany spotkań z uczniami, przydzielone zostały zadania dla każdej ze szkół oraz odbyła się pierwsza prezentacja pracy hiszpańskich uczniów dot. nauki o DNA. Gospodarze zorganizowali dla uczestników wycieczkę po wyspie, zaprosili do partnerskiej szkoły oraz siedziby lokalnych władz, gdzie powitał nas przedstawiciel autonomicznej wspólnoty Gran Canarii.

W ramach tego projektu każdy partner ma zaprezentować swój kraj/region, ukazując to co uważa za najbardziej charakterystyczne i atrakcyjne.

Spotkanie było interesujące i bardzo efektywne, przebiegło w przyjaznej atmosferze. Zapowiada się interesująca współpraca.

więcej

 

WIGILIA SZKOLNA 2019

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...” to Wigilia Bożego Narodzenia.

W życiu każdego człowieka muszą być takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi, serdeczni, bliscy i potrzebni. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do kultywowania szeregu pięknych zwyczajów wpisanych w Polską tradycję, dlatego Szkoła Podstawowa nr 9 w tym roku zgromadziła przy świątecznym stole społeczność szkolną, aby wprowadzić już dziś wszystkich w świąteczny niepowtarzalny nastrój.

ZOBACZ GALERIĘ

 

WIGILIA W GRUPIE SKRZATÓW

Czas oczekiwania na święta zakończyła Wigilia, która odbyła się dziś 20 grudnia. Dzieci przedstawiły swoim najbliższym świąteczny program artystyczny .Ubrane w piękne stroje wierszem, tańcem i piosenką wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, pełen radości, nadziei i życzliwości. Następnie dzieląc się opłatkiem złożyły najbliższym życzenia, zapraszając do wspólnej wieczerzy. Spotkanie przebiegło w ciepłej i serdecznej atmosferze.

więcej