DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązania, znają radę na każde zmartwienie- to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21, 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy- to Dzień Babci
i Dzień Dziadka.
Uczniowie z klas 1-3 uczestniczący w zajęciach świetlicowych w ramach projektu „Mały artysta”, z wielkim zaangażowaniem i radością wykonali własnoręcznie kartki oraz portrety dla swoich kochanych  babć i dziadków Napisali także piękne życzenia  po czym ozdobili je rysunkami według własnych pomysłów.

Szanowne Babcie, Drodzy Dziadkowie,
 z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, uśmiechu i codziennej życiowej energii. Oby troski Was omijały, a każdy kolejny dzień przynosił optymizm i zadowolenie!!

więcej

 

INFORMACJE

Dlaczego warto się szczepić?

Więcej na stronie szczepienia przeciwko COVID-19: gov.pl


Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców naszych uczniów, aby zwrócili uwagę swoim pociechom, że w czasie lekcji zdalnych powinni mieć włączone kamery. Ułatwi to pracę na zajęciach. 

Dziękujemy.


Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu
z dnia 24.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole
Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


plan lekcji – ważny od 14 września 2020r.


Ogólnopolska Świetlicowa Wymiana Pocztówek

 

W dniu 1.10.2020 świetlica szkolna dołączyła do „Ogólnopolskiej Świetlicowej Wymiany Pocztówek”. Celem akcji jest nie tylko promowanie naszego pięknego miasta, ale także nauka geografii i praca z mapą dająca możliwość poznania innych regionów, miejscowości oraz ich położenia na mapie Polski.
W ramach akcji wymieniamy się pocztówkami z naszymi przyjaciółmi z całej Polski.
Otrzymaliśmy pocztówki z pozdrowieniami od uczniów m.in. z Warszawy, Gór Świętokrzyskich, Bielsko Białej, Zawidowa, Bielawy ……
Wymiana pocztówek będzie trwać przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zabawy!

D. Szostak


Szanowni rodzice, uczniowie i nauczyciele!!!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. 

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. 


Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pomiar temperatury i wszystkie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Szkole Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu).

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowskiej 7, tel.: 094 3543139,   mail: dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email: iod@sp9.kolobrzeg.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa
  .
 3. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
 4. 5. Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr  6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie rodzica odnoszące się do pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym związane z COVID-19


TELEFONY ZAUFANIA CZYNNE CAŁĄ DOBĘ


KONKURS – WIEM JAK W BANKURegulaminINFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

 • Stypendium szkolnego

 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

LAUREACI KONKURSU „JESTEM BEZPIECZNY”

W listopadzie 2020 r.  klasa 3 a uczestniczyła w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu. Brały w nim udział dzieci ze szkół podstawowych w Kołobrzegu. Prace naszych uczniów  zostały nagrodzone przez członków Jury.

więcej

 

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

W naszej szkole zakończył się właśnie Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia. Jest to impreza, która odbywa się od wielu lat. Głównym celem imprezy jest  propagowanie zdrowego stylu życia. W  tym roku ze względu na panującą pandemię  oraz naukę zdalną w klasach 4-8 TPZSŻ przebiegał w trochę inny sposób. Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w spotkaniu z panią pielęgniarką, podczas których dowiedziały się na czym polega jej praca, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad  higieny w domu i przedszkolu, poznały także sposoby zapobiegania infekcjom.

więcej

 

„NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA” PROJEKT PROFILAKTYCZNY

Uczniowie klas VI, VII i VIII wzięli udział w projekcie profilaktycznym, który jest częścią ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania uzależnieniom i przyczynom przestępczości „Nie Zmarnuj Swojego Życia”.

Projekt powstał z inicjatywy raperów Bęsia i Dj Yonasa, tworzących skład RYMCERZY. Mają oni wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spotkań z młodzieżą. Grają koncerty w kraju i za granicą. Razem wydali już 10 płyt, m.in. pt. „Nie Zmarnuj Swojego Życia”.

Ambasadorami projektu, promowanego w różnych stacjach telewizyjnych są:
Jerzy Dudek, Maciej Musiał, Tomasz Adamek, Marcin Kwaśny, Dominika Figurska.

więcej

 

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ NAUCZYCIEL”

Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Mój Nauczyciel”, polegający na narysowaniu portretu nauczyciela. Uczniowie z zaangażowaniem przystąpili do konkursu, a ich zdolności artystyczne można już podziwiać na korytarzu szkolnym.

więcej