Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu

Satysfakcja gwarantowana!
Edukacja na poziomie!
Witamy w naszej szkole!
Previous Next
1 2 3
Szkoła Podstawowa nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi naszej szkoły - szkoła przed wdrożeniem WCAG.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy
To co ważne z życia naszej szkoły - wydarzenia kulturalne, sportowe, konkursy itd.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego.

Jesteś gotowy?

loading...
  Oferujemy
  Anonimowość
  Posiadamy
  Aktywni
  Rodzice
  Nieobecności
CO JESTEŚMY W STANIE ZAOFEROWAC TOBIE
przyjazną, domową atmosferę
lekcje tylko do 15-tej
młode, wyrozumiałe grono pedagogiczne
opiekę dwóch pedagogów
pomoc psychoterapeuty w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym
brak anonimowości
dla najlepszych wyjazdy na bezpłatne wycieczki
NIE JESTEŚ NUMEREM Z DZIENNIKA, MASZ IMIĘ I NAZWISKO!
monitoring całego obiektu
koła zainteresowań przedmiotowe oraz dziennikarskie, fotograficzne, teatralne, wokalne
indywidualne przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia
zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
profesjonalną opiekę nad uczniem z dysleksją
wymiana międzynarodowa z: Holandia, Portugalia, Hiszpania, Włochy itd.
JAKO SZKOŁA POSIADAMY NAPRAWDĘ WIELE, BY CIĘ ZADOWOLIĆ
nowoczesną siłownię
boisko ze sztuczną murawą, boisko do koszykówki
skate park
stołówkę z domowymi obiadami, kawiarenkę
salę komputerową
bibliotekę multimedialną, filię biblioteki miejskiej, świetlicę szkolną
JESTEŚMY BARDZO AKTYWNI ORAZ ZORGANIZOWANI
Festyn z okazji Dni Podczela
Dzień Sportu
Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia
Obchody Światowego Dnia Wody
Międzynarodowy Dzień Tańca
Międzynarodowy Dzień Teatru
Dzień Kobiet, Walentynki itp.
NIE ZAPOMINAMY O RODZICACH
zapewniamy stały kontakt wychowawcy z Rodzicami
posiadamy dziennik internetowy
organizujemy Dni Otwarte (spotkania z nauczycielami w dogodnych godzinach)
prowadzimy monitoring nieobecności uczniów w szkole
o nieobecnościach informujemy rodziców telefonicznie
prowadzimy "Szkołę dla Rodziców"
O NIEOBECNOŚCIACH INFORMUJEMY RODZICÓW TELEFONICZNIE
natychmiast reagujemy na niepokojące zachowania uczniów
wspieramy Rodziców w działaniach wychowawczych
na terenie szkoły cyklicznie odbywają się imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców
prężnie działa Rada Rodziców
pomocą służy 2 pedagogów oraz psychoterapeuta w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

klasy 1 - 4 godz. 8:00 sala gimnastyczna

klasy 5 - 8 godz. 8:45 sala gimnastyczna


Aktualności Szkolne

loading...
Aktualności szkolne

Aktualności przedszkolne

loading...
Aktualności przedszkolne

Przydatne informacje

loading...
Przydatne informacje
Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach Centrum Mistrzostwa Informatycznego Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Erasmus+ The Change Games Umiem pływać
ZADZWOŃ!
+48 94 3543139
LOKALIZACJA
ul. Lwowska 7, Kołobrzeg

Back to top

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia dla uczniów szkoły oraz pełnego wyżywienia dla dwóch oddziałów przedszkolnych od 01.09.2021 do 30.06.2022 r.

Urządzenia kuchenne zasilane są energią elektryczną - brak możliwości korzystania z gazu. Oferent będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych (energia, woda, odpady komunalne).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 943543139 u pani Grażyny Buraczewskiej.

Oferta powinna zawierać:

  1. Propozycję opłaty miesięcznej za dzierżawę
  2. Cenę za dwudaniowy obiad z kompotem
  3. Cenę pełnego wyżywienia dla oddz.przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  4. Inne propozycje

Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

  1. Wpis z ewidencji o działalności gospodarczej
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

Termin składania ofert do 08.07.2021 r. do godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r do godz. 13.00