INFORMACJE

 plan lekcji – I semestr 2019/2020


ŚWIĘTA TUŻ TUŻ!

Przez 6 lat w naszej szkole organizowana była’’ Szlachetna Paczka’’. W tym roku postanowiliśmy zorganizować akcję charytatywną dla najbardziej potrzebujących rodzin mieszkających na osiedlu Podczele. Liczymy, jak zawsze, na hojność darczyńców.

AKCJA POTRWA DO 17 GRUDNIA

ZBIÓRKĄ OBJĘTE ZOSTANĄ PRODUKTY: KASZE MAKARONY, CUKIER, RYŻ, SŁODYCZE, ŚRODKI CZYSTOŚCI (PROSZKI I PŁYNY DO PRANIA, ŚRODKI CZYSZCZĄCE) ORAZ RĘCZNIKI I POŚCIEL.

WSZYSTKIE PRODUKTY NALEŻY PRZYNOSIĆ DO SALI 2018.

Koordynator akcji: Agnieszka Kuczera


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady        GRUDZIEŃ

W  DNIACH  OD  01.12.2019  DO  05.12.2019  POBIERANA  BĘDZIE  OPŁATA ZA  OBIADY  ZA  MIESIĄC GRUDZIEŃ

             OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

  mBank        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który    wnoszona jest wpłata.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  9,00  zł

Opłata  za  GRUDZIEŃ  wynosi

 9.00 x 15 dni = 135,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05.12.19.  

            W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

            600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

SPOTKANIE Z AKTORAMI

Kolejna lekcja teatralna z udziałem aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie dotyczyła teatru antycznego. Obok wielu cennych informacji o ówczesnym teatrze, uczniowie mieli okazję obejrzeć pięknie zagrane sceny z tragedii i komedii antycznych.

więcej

 

MIKOŁAJKI

Wyjazd do Multikina

Wizyta Mikołaja w przedszkolu

Mikołajki w zerówce

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności. W tym roku uczniowie w naszej szkole, wykonali prace plastyczne na ten temat. Zostały one zaprezentowane na wystawie, na korytarzu szkolnym.

więcej

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. W związku z tym, uczniowie najstarszych klas (kl.VII i kl.VIII) zostali zapoznani z problematyką dot.profilaktyki HIV i AIDS. Na koniec spotkania uczniowie mogli sprawdzić się w teście dot.tej tematyki. Osoby, które wykazały się największą wiedzą, zostaną nagrodzone. Nagrody zostały ufundowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ANDRZEJKI W GRUPIE SKRZATÓW

Dziś  29 listopada Skrzaty przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły poznać swoją przyszłość ,tą bliską i tą daleką (np. kim zostanę w przyszłości).Wśród atmosfery tańca i zabawy znalazł się również czas na słodki poczęstunek. Na zakończenie zabawy Skrzaty otrzymały kalendarze adwentowe. Ten magiczny dzień sprawił milusińskim wiele radości i był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie, a dzieciom za wspólną zabawę.

więcej