Promocja Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

Kolejną szkołą, która zaprezentowała swoją ofertę uczniom klas ósmych był Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Dnia 30 marca nauczyciel p.Ryszard Jezierski z uczniem klasy wojskowej opowiedzieli o proponowanych kierunkach kształcenia w Technikum Zawodowym (Technik lotniskowych służb operacyjnych) oraz Liceum Ogólnokształcącym, w klasach o profilu wojskowym, policyjnym i straży granicznej.

Program profilaktyki zdrowotnej w klasie III

Uczniowie klasy IIIa zostali objęci pilotażowym programem zdrowotnym: "Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2024". Program przygotowany przez Miasto będzie się składał z kilku etapów.

Muzeum

Podczas wizyty w Muzeum Oręża Polskiego i lekcji muzealnej "Kołobrzeg w ogniu walki", uczniowie z klas Ia, Ib, IIa, IIIa i IVa mieli okazję dokładniej poznać historię walk o nasze miasto w marcu 1945 roku. To były bardzo ciekawe zajęcia, a nasi uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli.

Promocja szkoły branżowej

Dnia 20 marca odbyła się promocja Branżowej Szkoły I stopnia w ZSM im. Bolesława III Krzywoustego. Uczniowie poznali ofertę szkoły, która posiada klasy kształcące w zawodach kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz oddziałach wielozawodowych, w wybranym przez siebie zawodzie.

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa- Dzień Kolorowej Skarpetki. Dzień ten jest bardzo ważny, różnorodny i wyjątkowy. Na znak integracji i solidarności z osobami z Zespołem Downa założyliśmy dwie różne, kolorowe skarpetki nie do pary.

Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny - zapraszamy do galerii foto.