Dyrektor szkoły Wioletta SKOWYRA

Vice-dyrektor szkoły Łukasz Połuboczko

Dyrektor szkoły Wioletta SKOWYRA

Vice-dyrektor szkoły Łukasz Połuboczko

Nauczyciele

 • Skowyra Wioletta - matematyka
 • Połuboczko Łukasz - j. polski, geografia
 • Arabas Agnieszka - wychowanie fizyczne
 • Bednarczyk Justyna - wychowanie przedszkolne
 • Barszczewska - Pawlicka Joanna - j. polski
 • Boroń Olga - wychowanie przedszkolne, logopedia
 • Bręgoszewska - Szyszko Adrianna - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, biblioteka
 • Bugajak Grażyna - biologia, fizyka
 • Dudek Justyna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • Drążek Barbara - biblioteka, socjoterapia
 • Janek Agnieszka - psycholog
 • Konert Dorota - pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
 • Kot Karolina - j. angielski, j. polski
 • Kosel Wioletta - nauczyciel wspomagający, rewalidacja
 • Kropidłowski Andrzej - j. angielski
 • Kuczera Agnieszka - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda
 • Łukomska Paula - świetlica
 • Mikołajczak Dominik - wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna, świetlica
 • Nadziejko Mariola - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, biblioteka
 • Obuchowicz Agata - religia
 • Pawlicka Beata - matematyka, świetlica
 • Pisarska Magdalena - matematyka
 • Pylat Nadiya - muzyka, j. ukraiński
 • Proborszcz Anna - nauczyciel wspomagający
 • Pruczkowska Bożena - j. polski
 • Ristau Justyna - wychowanie przedszkolne, integracja sensoryczna
 • Sabara Beata - chemia
 • Suchorska Marzena - wychowanie przedszkolne
 • Szostak Dorota - świetlica
 • Skowrońska Katarzyna - j. niemiecki
 • Szukalska Lidia - nauczyciel wspomagający
 • Szyszko Jacek - informatyka, technika
 • Świtlicka Anita - wychowanie przedszkolne
 • Wełnicka Barbara - plastyka, etyka
 • Wieczorek Katarzyna - nauczyciel wspomagający
 • Złotnicka Iwona - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

Administracja i obsługa

 • Skowrońska Katarzyna - samodzielny referent do kadr i płac
 • Bonecka Teresa - sekretarz szkoły
 • Żybura Monika - główny księgowy
 • Pisarska Ewa - pomoc nauczyciela
 • Wojtasiewicz Anna - pomoc nauczyciela
 • Motała Katarzyna - pomoc nauczyciela
 • Buraczewska Grażyna - kierownik gospodarczy
 • Gasiński Ryszard - konserwator
 • Gasińska Marianna - obsługa
 • Mróz Barbara - obsługa
 • Witczak Janina - obsługa
 • Ptaszek Małgorzata - obsługa