Regionalne Pogotowie Kryzysowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu informuje, że w związku z wdrażaniem projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" utworzony został Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego.

Punkt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w zakresie realizowanego zadania powiatu - poradnictwa specjalistycznego.

Zadaniami Punktu są:

  • działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych
  • praca interwencyjna na wezwanie w miejscu zdarzenia oraz wizyty w środowisku osoby/rodziny wymagającej wsparcia
  • prowadzenie klubów samopomocy
  • działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
  • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,

Punkt oferuje pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i pedagogiczną. W zależności od potrzeb beneficjenci będą mogli skorzystać z pomocy innych specjalistów.

Pomoc udzielana jest stacjonarnie w siedzibie PCPR Kołobrzeg przy ul. Grottgera 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 20.00, a także w miarę potrzeb w terenie, dzięki powołaniu zespołów mobilnych. Kontakt telefoniczny poprzez sekretariat PCPR Kołobrzeg - 94 35 480 66.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panią Ewą Paśka-Koschel - koordynatorem projektu pod w/w nr tel. W niedługim czasie funkcjonować zaczną numery bezpośrednich telefonów kontaktowych, o czym poinformujemy odrębnym pismem.

Dodatkowo w związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22.02.2021 - 28.02.2021 w ramach realizacji w/w działań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu wyraża chęć współpracy.