Mam talent

Dzieci z klasy 3a prezentowały swoje talenty na zakończenie I etapu edukacyjnego. W krótkim przedstawieniu wykazały się umiejętnościami recytatorskimi. W indywidualnych prezentacjach jedni
przedstawiali swoje talenty plastyczne, inni wokalne, a jeszcze inni sportowe.

Były też uzdolnienia konstrukcyjne, czyli budowle z klocków Lego. Nie zabrakło również dzieci interesujących się zwierzętami. Na zakończenie dzieci poprowadziły swoich rodziców w tańcu integracyjnym. Wszyscy czekamy na dalszy rozwój zainteresowań naszych uczniów.