Podręczniki

We wrześniu wszyscy uczniowie klas I-VIII otrzymają bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Tylko uczniowie klas IV-VI muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie w podręczniki i ćwiczenia do j. niemieckiego:

  • kl. IV: podręcznik + ćwiczenia "und so weiter neu 1"
  • kl. V: podręcznik + ćwiczenia "und so weiter neu 2"
  • kl. VI: podręcznik + ćwiczenia "und so weiter neu 3"